De Tre Principper

De 3 Principper - det nye ledelsesparadigme
De 3 Principper - det nye ledelsesparadigme

Det nye lederparadigme


Ledelse med lethed er baseret på tre nøgleprincipper:

The Three Principles for Mind, Thought and Consciousness - i daglig tale 3P eller De 3 Principper - blev formuleret af canadieren Sydney Banks i starten af 1970'erne, og de tre principper er grundlaget for al menneskelig oplevelse.

Principperne er nu formidlet og udbredt verden over og har skabt en tankerevolution, som er i fuld gang med at ændre hele vores måde at opfatte og opleve livet på - og hvordan vi leder os selv og andre på en helt ny måde.

Det er forståelsen af disse tre principper, som hjælper mennesker til at se hvordan kvaliteten af deres tænkning er altafgørende for deres ydeevne, for at eliminere stress og skabe tætte, vedvarende relationer.

Denne forståelse gør mennesker mere nærværende og produktive i alle områder i livet - uanset omgivelserne og de udfordringer, som dukker op.

Tanker skaber din livsoplevelse

Alle oplever verden gennem den måde, vi tænker på, og vores sindstilstand påvirker vores adfærd, handlinger, arbejde og resultater i høj grad. Det gælder alle i erhvervslivet, i sport, i undervisning og privat - alt!

Når vi har det godt, arbejder vi i på en afslappet og produktiv måde - men når noget uventet pludselig sker, skifter vores tænkning og går ofte ind i en nedadgående, negativ spiral.

At forstå indefra-ud naturen af, hvordan alle oplever livet gennem tanker, er fundamentet for selvledelse og ledelse af andre.

Bevidsthed skaber forståelse

Indsigt er forløberen for forandring, og i modsætning til den leder, som tænker at ledelse er vanskeligt, føles forandringer ubesværet for den indsigtsfulde leder.

De kan have samme mængde arbejde og udfordringer foran sig, men det er en helt anden oplevelse.

Den indsigtsfulde leder føler sig i kontrol og tror fuldt og fast på, at løsningerne vil blive fundet - gennem indsigtsfuld tænkning. Disse lederes emotionelle bevidsthed er i balance med deres intellekt og færdigheder.

De er ressourcestærke, og de kan lede både sig selv og andre. De lever ikke på fortidens historier, er ikke bekymrede for fremtiden, og de byder det ukendte velkommen.

Det er vigtigt for en sund livsstil, at vi som mennesker kan slappe af, være i balance og fokuseret i nuet. Være rolig under pres, robust og fleksibel på samme tid i enhver situation.

Med indsigt kommer kreativitet - og evnen til at komme op med nye ideer og løsninger kan transformere virksomheder. Ja, somme tider kan det endda redde menneskeliv!

Livskraft er din strømforsyning

Menneskesindet er som havet, somme tider stille, somme tider i oprør.

Og det er i den stille sindstilstand, at mennesker opnår adgang til deres ubevidste, dybe intelligens, som er kilden til al kreativitet, innovation og nye tanker - vores medfødte visdom og energi, vores strømforsyning.

Nogle kalder det flow, at "være i zonen". 

Andet og mere end mindfulness

Det, der adskiller denne principbaserede indefra-ud tilgang fra andre er, at det drejer sig om at forstå hvordan vi tænker - forstå selve tænkningen, tankeprocessen - forstå den kraft vores tanker har.

De mere kendte udefra-ind metoder, herunder mindfulness, NLP og diverse ledelses- og Mindset-strategier fokuserer på indholdet af vores tanker (HVAD vi tænker), og hvordan vi kan bruge forskellige teknikker til at ændre indholdet.

Indefra-ud tilgangen

Indefra-ud tilgangen handler altså om selve tankens natur og tankeprocessen (det faktum, AT vi tænker), og hvordan vi bruger principperne til at skabe bedre liv og ledelse i praksis.

Og selv om det er en enkel, naturlig og teknik-fri tilgang, giver det det enkelte menneske meget stærke indsigter i egne og andres tænkning.

Når mennesker begynder at indse, hvordan deres sindstilstand påvirker dem selv og andre, slipper de helt naturligt stressende tanker og skaber plads til innovation.

De opdager, hvordan de får adgang til deres medfødte visdom og velvære, og hvordan de kan agere ud fra et sundere livssyn og en roligere sindstilstand.

Og de opdager i processen, at de opnår større bevidsthed, indsigt og livsglæde - og at de deres ydeevne, produktivitet og kreativitet når nye højder, næsten automatisk.

Lederskab med lethed giver udbytte

Lederskab starter på det personlige plan med selvledelse - og ALLE mennesker har adgang til deres medfødte visdom, en fantastisk og uvurderlig ressource, og kun en tanke væk.

Livsglade og kreative mennesker, som hviler i sig selv og leder med lethed, transformerer virksomheder ud over alle grænser.

Og for både mennesker og virksomheder er dette udbytte enormt. 

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om, hvordan du får udbytte af Ledelse med lethed programmet?

kontakt Poul jeritslev i dag!

 

 Se personlige referencer mv. for Poul Jeritslev på LinkedInhttp://dk.linkedin.com/in/pouljeritslev/