IN-SIGHT-OUT® modellen - oversigt

Motivaco arbejder med personer, teams og virksomheder ud fra en forståelse af De Tre Principper og den forudsætning, at al ledelse er selvledelse. 

Forstået på den måde, at selvledelse er den praktiske udførelse af virksomhedens hjerte og sjæl, vision og mission i det daglige arbejde.

IN-SIGHT-OUT® modellen er ikke en model af principperne, for principperne er i sig selv usynlige og uden form.

Vi kan måske kalde IN-SIGHT-OUT® modellen en visualisering, en "Mindset arbejdsmodel" for nærvær, perspektiv og succes, som skaber inspiration, kreativitet, positiv action og excellente resultater - også langsigtet.

Vi er alle forskellige, fordi vi hver især har vores helt egen måde at inspirere, engagere og motivere os selv og andre på.

At alle kender sig selv som menneske, leder og medarbejder er derfor vejen frem til succes for enhver virksomhed.

For når vi har hjertet med i arbejdet, skaber vi mirakler.

Ledelse IN-SIGHT-OUT

IN-SIGHT-OUT Model Overview

De 3 ledelsesniveauer

For dig som leder er det derfor vigtigt at vide, på hvilket niveau du udøver ledelse i hvilken som helst situation. Og måske vigtigere: vide hvordan niveauerne er forbundet og interagerer med hinanden.

Inspiration

På øverste niveau er det ægte lederskab, det gælder. Her er det drømme, passion, forståelse af helheden, visioner, retning og billeder, der fortælles som historier på et overordnet plan. Historier om en spændende rejse til en fremtidig tilstand, der er så tiltrækkende, at enhver ønsker at komme med på vognen.

Vi kan kalde dette niveau for det "filosofisk-spirituelle" niveau, hvor helhedsforståelsen, vores fælles formål som mennesker i denne verden, stadig er uden form og substans. Dette niveau er betegnet med den lilla cirkel i modellen, og omfatter alt det vi "fornemmer og føler" er rigtigt.

Her grundlægges selvledelse.

Engagement

På midterste niveau er det lederens opgave at gøre det abstakte billede til noget, der ligner noget. Gøre drømme og visioner til konkrete målsætninger, tegne billeder op til mere præcise vejkort og ændre rejsehistorier til handleplaner.

Vi kan kalde niveauet for "tænke-niveauet". Der hvor vi begynder at få struktur på. Der hvor vi konkretiserer og beskriver ideer og tanker gennem historier om den fremtidige vision. Historier med en begyndelse, en midte og en slutning. Historien om vores målsætning, hvor vi er i dag og de praktiske udfordringer, vi må igennem, for at komme til målet. Vi afgrænser, former tankerne og skaber fokus, vist som den blå firkant/kasse i modellen. 

Og det er på dette niveau, at lederen skaber retning med nye, relevante og engagerende historier, der motiverer medarbejderne til at overkomme forhindringer, holde sig målet for øje og udføre kunsten i praksis.

Go!

På sidste niveau kommer de handlende, aktørerne. Dem der skal læsse værdierne på vognen, styre ud ad landevejen og sælge varerne langs ruten. Dem der "walker the talk" ude i den virkelige verden. Dem der skal leve, udføre og transportere visionen fysisk gennem dagligdagen frem til målet.

De fortæller deres version af historien til kunder, samarbejdspartnere og kollegaer. De tager ansvar og træffer de nødvendige beslutninger - på egen hånd, i virksomhedens ånd. Sammen skaber de den massive bevægelse, der skal til for at flytte organisationen, hvor den vil hen. Og de kan gøre det, fordi de alle ved hvorfor, ved hvor vi skal hen, og ved hvordan vi kommer dertil.

Dette niveau er det operationelle niveau. Det er her, hver enkelt medarbejder ER den nye virksomhed, vi er ved at skabe. Det er her hver enkelt medarbejders forståelse af formålet og helheden, af visioner og planer og måden at gøre tingene på fremover bliver sat i aktion i virkeligheden. Det er "komme til sagen og gøre noget", det drejer sig om, markeret med den røde trekant i modellen.

Og hvert niveau er lige vigtigt for processen.

Ingen forståelse, ingen planer, ingen action.

Ingen action, ingen ændringer, ingen transformation.

Historiefortællere

Derfor er kravet til ledere på alle niveauer, at de har gode kompetencer som historiefortællere - hver på deres unikke måde.

Så hvordan griber vi det an?

De 3 IN-SIGHT-OUT elementer

IN-SIGHT-OUT modellen kan bruges på mange måder med forskellige formål og indgangsvinkler. Som inspirations- og idégenerator, som analysemodel og som problemløser.

Fra micro- til macroprocesser, fra personlig udvikling og lederskab til virksomhedens samspil med lokalsamfundet, fra samfund til verdensmarked.

Og til at flytte en organisation derhen, hvor den ønsker at være.

Nøglen

Nøglen ligger dels i modellens rygrad, den "pind", der holder modellens 3 elementer sammen i en enhed.

Dels i den dynamik og balance, der er mellem de niveauer, elementerne repræsenterer.

Og vi hjælper dig gerne med både ny inspiration, nye ideer, kommunikations- og problemløsning.

Ring og hør mere

Ring på 40 80 08 13 og hør mere - eller brug kontaktboxen til højre, så ringer vi dig op.

Du kan også få inspiration og se det nye Poul Jeritslev dialog-foredrag her.