De Tre Principper

Det nye lederparadigme


Den nye tænkemåde for ledelse med lethed er baseret på tre nøgleprincipper.

De tre principper (The Three Principles for Mind, Thought and Consciousness) blev formuleret af canadieren Sydney Banks i starten af 1970'erne, og de tre principper er grundlaget for al menneskelig oplevelse.

Principperne er nu formidlet og udbredt verden over og har skabt en tankerevolution, som er i fuld gang med at ændre hele vores måde at opfatte livet på - og hvordan vi leder os selv og andre.

Det er forståelsen af disse tre principper, som hjælper mennesker til at se hvordan kvaliteten af deres tænkning er altafgørende for deres ydeevne, for at eliminere stress og skabe tætte, vedvarende relationer.

Denne forståelse gør mennesker mere nærværende og produktive i alle områder i livet - uanset omgivelserne og de udfordringer, som dukker op.

Tankens kraft

Alle oplever verden gennem den måde, vi tænker på, og vores sindstilstand påvirker vores adfærd, handlinger, arbejde og resultater i høj grad. Det gælder alle i i erhvervslivet, i sport, i undervisning - alt!

Når vi har det godt, arbejder vi i på en afslappet og produktiv måde - men når noget uventet pludselig sker, skifter vores tænkning og går ofte ind i en nedadgående, negativ spiral.

At forstå indefra-ud naturen af, hvordan alle oplever livet gennem tanker, er fundamentet for selvledelse og ledelse af andre.

Bevidsthedens kraft

Indsigt er forløberen for forandring, og i modsætning til den leder, som tænker at ledelse er vanskeligt, føles forandringer ubesværet for den indsigtsfulde leder. De kan have samme mænge arbejde og udfordringer foran sig, men det er en helt anden oplevelse.

Den indsigtsfulde leder føler sig i kontrol og tror fuldt og fast på, at løsningerne vil blive fundet - gennem indsigtsfuld tænkning. Disse lederes emotionelle bevidsthed er i balance med deres intellekt og færdigheder. De er ressourcestærke, og de kan lede både sig selv og andre. De er ikke bekymrede for fremtiden, og de byder det ukendte velkommen.

Det er vigtigt for en sund livsstil, at mennesker kan slappe af, være i balance og fokuseret i nuet. Være rolig under pres, robust og fleksibel på samme tid i enhver situation.

Med indsigt kommer kreativitet - og evnen til at komme op med nye ideer og løsninger kan transformere virksomheder. Ja, somme tider kan det endda redde menneskeliv!

Sindets kraft

Menneskesindet er som havet, somme tider stille, somme tider i oprør.

Og det er i den stille sindstilstand, at mennesker opnår adgang til deres ubevidste, dybe intelligens, som er kilden til al kreativitet, innovation og nye tanker - vores medfødte visdom.

Andet og mere end mindfulness

Det der adskiller denne principbaserede indefra-ud tilgang fra andre er, at det drejer sig om at forstå hvordan vi tænker - forstå selve tænkningen - og forstå tankens kraft.

De mere kendte udefra-ind metoder, herunder mindfulness, fokuserer på indholdet af vores tanker (HVAD vi tænker) og hvordan vi kan bruge forskellige teknikker til at ændre indholdet.

Indefra-ud tilgangen

Indefra-ud tilgangen handler altså om selve tankens natur og tankeprocessen (det faktum, AT vi tænker), og hvordan vi bruger principperne til at skabe bedre liv og ledelse i praksis.

Og selv om det er en enkel, naturlig og teknik-fri tilgang, giver det mennesker meget stærke indsigter i egne og andres tænkning.

Når mennesker begynder at indse, hvordan deres sindstilstand påvirker dem selv og andre, slipper de helt naturligt stressende tanker.

De opdager, hvordan de får adgang til deres medfødte visdom, og hvordan de kan agere ud fra et sundere livssyn og en roligere sindstilstand.

Og de opdager i processen, at de opnår større bevidsthed, indsigt og livsglæde - og at de øger deres ydeevne, produktivitet og kreativitet til nye højder.

Lederskab med lethed giver udbytte

Lederskab starter på det personlige plan med selvledelse - og ALLE mennesker har adgang til deres medfødte visdom, en fantastisk og uvurderlig ressource.

Livsglade og kreative mennesker, som hviler i sig selv og leder med lethed, transformerer virksomheder ud over alle grænser.

Og for disse virksomheder er udbyttet enormt. 

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om, hvordan du får udbytte af De Tre Principper, Indefra-ud tilgangen og Ledelse med lethed?

kontakt Poul jeritslev i dag!

 

 Se personlige referencer mv. for Poul Jeritslev på LinkedInhttp://dk.linkedin.com/in/pouljeritslev/